गरिब भएपछि

1 Share

गरिब भएपछि त यस्ता जिद गर्दै नगर इन्जिनियर बन्छु भन्ने उम्मीद गर्दै नगर

पैसा अनि सत्तामा बिक्ने देस हो मेरो बचाउनलाई प्रयास बिभिद गर्दै नगर

यो साल पनि घर फर्कने छुट्टि पाइन मैले आमा गाउमा आयो दशै इद गर्दै नगर

छोरा यो ॠणमा रोमलिरहेको बेला कहाँ हरायो भोक र निद गर्दै नगर

दिल हेरेर माया लाको देखेको छु मैले पैसामा नै सब हुन्छ खरिद गर्दै नगर

अंमृता पाठक

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap